Ce reprezintă sponsorizarea?

Sponsorizarea reprezintă ”actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizarii.”

Sponsorul poate fi orice persoană fizică sau juridică română, adică plătitoare de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor, ori din străinătate.

Cine poate beneficia de sponsorizare?

Poate fi sponsorizată orice persoană juridică sau fizică (în condițiile expres prevăzute) care ”desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinată protecției drepturilor omului și educației civice ori calității mediului înconjurător.”

Sponsorizarea se efectuează în baza unui contract care se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Ce este important de știut când vrei să faci o sponsorizare?

De la 1 aprilie 2019 intervine obligativitatea beneficiarilor sponsorizărilor de a se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult, prin completarea formularului 163 la ANAF ce urmează să fie aprobat.

Înscrierea este imperativă, în sensul că sumele reprezentând sponsorizarea nu se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de Codul fiscal, dacă beneficiarul sponsorizării nu este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul menționat pentru care se acordă deduceri fiscale.

În ceea ce privește recunoașterea cheltuielilor cu sponsorizarea și, implicit scăderea sumelor respective din impozitul pe profit, sumele de această natură, înregistrate în evidența contabilă sunt nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal, dar ele pot diminua impozitul pe profit calculat, în limita minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

Operațiunea de sponsorizare este reglementată de prevederile Legii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare.