fbpx

Servicii de contabilitate

 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei de fond de mediu pentru ambalaje;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 390 – “Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 394 – “Declaraţie informativă privind livrările / prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 100 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei 112 – “Declaraţie informative privind impozitul reţinut cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit”;
 • Întocmirea și depunerea declarației 300 – “Decont de taxă pe valoare adăugată”;
 • Întocmirea şi depunerea „Declaraţiei anuale de cifra de afaceri”;
 • Listarea şi transmiterea către CLIENT a balanţei lunare de verificare, a soldurilor clienţilor şi furnizorilor acestora;
 • Întocmirea bilanţului intermediar și anual, inclusiv întocmirea deciziei Adunării Generale a Asociaţilor, a raportului de gestiune şi a declaraţiei administratorului;
 • Întocmirea contabilității în partidă simplă pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și persoane fizice. De asemenea, întocmim și depunem toate declarațiile pentru ca tu să nu ai nicio grijă;
 • Actualizarea jurnalelor oligatorii cu datele contabile (registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare, jurnalele de TVA, registrul de evidență fiscală);
 • Calcularea impozitului pe micro, întocmirea și depunerea declarațiilor aferente;
 • Întocmirea contului de profit și pierdere;
 • Asigurarea contabilizării capitalurilor, activelor imobilizate, stocurilor și producției în curs de execuție, decontărilor cu terții, trezoreria, veniturilor și cheltuielilor;
 • Întocmirea balanței de verificare și asumarea răspunderii pentru întocmirea ei;
 • Consultarea fișei pe plătitor și corelarea datelor conținute de acestea cu situația contabilă de fapt;
 • Contabilitatea asocierilor în participațiune și facem asta încă dinainte ca asocierile să fie reglementate de Codul Fiscal;
 • La cerere, întocmirea situațiilor speciale, precum: contabilitatea de gestiune a companiei, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, situația provizioanelor, politici contabile, bugete de venituri și cheltuieli, cash flow-uri sau completarea formularelor pentru statistică;
 • Arhivarea şi păstrarea documentelor ultimelor 3 luni.