.

.

.

Regulament competitie

“Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup”

Reguli generale de participare ale competitiei  „ Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup”desfasurat in perioada 22 Martie – 12 Aprilie (“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

 

1.1. SC Adviser Cont Expert  SRL, avand sediul social in Bucuresti, Cal Crangasi 87 inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12650/2013, avand CUI 32350918, numit in cele ce urmeaza prescurtat si “Organizator”, este cel care desfasoara Competitia „Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup” al carui regulament este facut public pe website-ul www.advisercontexpert.ro.

1.2. Competitia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

1.3. Facebook  nu are niciun fel de raspundere / implicare in legatura cu organizarea, promovarea,    sponsorizarea sau derularea acestei competitii.

1.4. Prezentul Regulament este valabil incepand cu data de 22 Martie 2021, pana pe 12 Aprilie 2021, in conformitate cu prezentii “Termeni si Conditii”, care sunt obligatorii pentru toti participantii.

Art. 2 Locul si perioada de desfasurare al Competitiei

2.1 Competitia se va desfasura pe pagina www.advisercontexpert.ro si pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert

facebook.com/advisercontexpert/ incepand cu data de 22 Martie, pana pe 12 Aprilie 2021, ora 23:59.

2.2. Orice propunere sosita via email dupa aceasta data, va fi nula si nu va intra in competitie.

Art. 3 Criterii participare

  • Participantii la Competite sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament”).

La aceasta Competitie pot participa toate persoanele fizice, cetateni romani sau straini, cu varsta peste 18 ani, care au fondat o afacere de tip startup, cu maxim 1 an vechime. Nu pot participa la aceasta Competitie angajatii Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora, sau colaboratorii.

Pentru a putea participa la Competitie, participantii trebuie sa intre pe site-ul advisercontexpert.ro, sectiunea Competitie, sa aiba o adresa valida de email si sa respecte pasii mentionati in site, la categoria Cum poti participa.

  • Prin participarea la acest competitie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la competitie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date a Organizatorului si a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

 

Art. 4 Mecanismul concursului

  • Utilizatorii vor afla de concurs pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert si pe site-ul www.advisercontexpert.ro. Utilizatorii se pot inscrie in competitie in perioada 22 Martie – 12 Aprilie, astfel:
  1. Intră pa site-ul Adviser Cont Expert, sectiunea SuperErou
  2. Citesc regulamentul si pasii pe care ii au de urmat.
  3. Trimit pe adresa de email office@advisercontexpert.ro cele 2 texte solicitate, respectiv o descriere a antreprenorului si o descriere a afacerii, care sa contina si cateva detalii despre planul de viitor.

Pentru a castiga premiul, utilizatorul trebuie sa trimita via e-mail cele mentionate mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook sau doar completarea formularului de pe site nu presupune si inscrierea in competitie.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate conditiile de mai sus, participantii intra in cursa de castigare a unui premiu:

PREMIUL

Se acorda de catre compania SC Adviser Cont Expert SRL , proprietarul brandului Adviser Cont Expert, si consta in: asigurarea de servicii complete de contabilitate si consultanta financiara timp de 6 luni, fara niciun cost.

5.2 Nu este acceptata substituirea premiilor sub forma unor  sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.

Art. 6 Desemnarea câștigătorului

  • 6.1. Prezentul Competitie se va desfasura in perioada 22 Martie – 12 Aprilie 2021, ora 23:59, ora Romaniei. Orice candidatura trimisa mai devreme sau mai tarziu de aceasta data nu va mai fi luata in considerare.
  • Dupa incheierea perioadei de inscriere in Competitie (adica 12 Aprilie 2021), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participantilor la competitie iar castigatorul va fi ales în urma unei selectii realizate de catre juriul mentionat in site, in pagina campaniei. Anuntarea castigatorului va fi realizata pe pagina de facebook Adviser Cont Expert, precum si pe site www.advisercontexpert.ro.

6.2. Castigatorul va fi anuntat pe data de 20 Aprilie 2021, printr-un anunt public video facut pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert  www.facebook.com/advisercontexpert/) la o ora hotarata de Organizator.

Art. 7 Notificarea si predarea premiului

  • 7.1. Castigatorul Concursului va fi anuntat in data de 20 Aprilie 2021, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postari dedicate, dupa ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurentilor si dupa ce va verifica respectarea tuturor conditiilor de participare la Concurs asa cum sunt aratate in prezentul Regulament. De asemenea, castigatorul vor fi instiintat telefonic sau via email, dupa ce a furnizat aceste date si a fost validat, asupra datei acordării premiului. Orice eroare in declararea datelor personale exonereaza Organizatorul de raspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participantii la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Participantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi facut responsabil de niciun prejudiciu produs participantilor prin inscrierea la aceasta competitie.

7.2. In situatia in care nu veti fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia castigatorul competitiei.

7.3. Castigatorul va prezenta cartea de identitate in original in cazul preluarii premiului. Premiul va fi predat castigatorului pe baza de proces verbal  de predare – primire, dupa semnarea de catre castigatori a conventiei de cedare irevocabila si neconditioanta a drepturilor de proprietate intelectuala catre Organizator, fara vreo pretentie materiala sau de alta natura impotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodata, la momentul predarii si montarii termopanelor, Organizatorul va filma intreg procesul de montare, pentru a pastra imaginile martor si pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare.

Preambul GDPR: SC Adviser Cont Expert  SRL, avand sediul social in Bucuresti, Cal Crangasi 87, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12650/20013, avand CUI 32350918 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ in conformitate cu legea nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

7.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:  i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, ii) in scopuri publicitare legate de specificul activitatii Organizatorului, fara alte obligatii sau plati.

Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privinta dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cereri la adresa de office@advisercontexpert.ro sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

7.5. Regulamentul Competitiei va fi disponibil in mod public pe pagina www.advisercontexpert.ro, pe toata durata Competitiei.

Detalii suplimentare privind Competitia se pot obtine la numarul de telefon 0748151656  (Anita Panait) sau prin email, la adresa office@advisercontexpert.ro, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 17:00.

Prin participarea la Competitie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand invalidarea participantilor si a eventualilor castigatori. In caz de nerespectare a Regulamentului Competitiei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor in cauza. Validarea castigatorilor si modul in care acest Concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv  al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale de catre participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

 

Art. 8 Diverse

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu se incadreaza in tema Competitiei sau care foloseste un limbaj neadecvat comunicarii In cazul in care un utilizator se inscrie in Competitie fara a indeplini conditiile de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l elimina din Competitie si a sterge comentariile acestuia. In acest sens, atat pe durata Competitiei cat si ulterior, Organizatorul are dreptul sa verifice autenticitatea utilizatorilor si a conturilor de pe care au participat, precum si sa solicite date de identificare (copie a buletinului / cartii de identitate) si telefon de contact. Furnizarea informatiilor solicitate se va realiza in cel mult 24 ore de la solicitare, in caz contrar utilizatorul care nu se conformeaza nu va fi luat in considerare pentru castigarea unui premiu in cadrul Competitiei.

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com. 

  • Solutionarea eventualelor litigii

Legea aplicabila – Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de 1 zi de la data incheierii Competitiei, pe adresa: office@advisercontexpert.ro sau la adresa Cal Crangasi 87, Bucuresti. Contestatia se va solutiona, in termen de 1 zi lucratoare de la primire. In   cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la prezentul Competitie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

 

 

Serviciile noastre

În spatele unui business de succes se află mereu o firmă de contabilitate cu expertiză, asumată și focusată pe sprijinirea partenerului pentru a-și îndeplini obiectivele de business.

Implicare
Transparență
Eficientizare
Etică