fbpx

.

.

.

Regulament competiție

“Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup”

Reguli generale de participare ale competiției  „Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup” desfășurat în perioada 13 Septembrie – 11 Octombrie (“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

1.1. SC Adviser Cont Expert  SRL, având sediul social în București, Cal Crângași 87 înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12650/2013, având CUI 32350918, numit în cele ce urmează prescurtat și “Organizator”, este cel care desfașoară Competiția „Orice supererou are nevoie de #contabilpentrustartup” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.advisercontexpert.ro.

1.2. Competiția se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

1.3. Facebook nu are niciun fel de răspundere / implicare în legatură cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestei competiții.

1.4. Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 13 Septembrie 2021, până pe 11 Octombrie 2021, în conformitate cu prezenții “Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii pentru toti participanții.

Art. 2 Locul și perioada de desfășurare al Competiției

2.1 Competiția se va desfășura pe pagina www.advisercontexpert.ro și pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert

facebook.com/advisercontexpert/ începând cu data de 13 Septembrie, până pe 11 Octombrie 2021, ora 23:59.

2.2. Orice propunere sosită via email după această dată, va fi nulă și nu va intra în competiție.

Art. 3 Criterii participare

 • Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).

La această Competiție pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu vârsta peste 18 ani, care au fondat o afacere de tip startup, cu maxim 1 an vechime. Nu pot participa la această Competiție angajații Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora, sau colaboratorii.

Pentru a putea participa la Competiție, participanții trebuie să intre pe site-ul advisercontexpert.ro, secțiunea Competiție, să aibă o adresă validă de email și să respecte pașii menționați în site, la categoria Cum poți participa.

 • Prin participarea la această competiție, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Prin participarea la competiție se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a Organizatorului și a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

Art. 4 Mecanismul concursului

 • Utilizatorii vor afla de concurs pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert și pe site-ul www.advisercontexpert.ro. Utilizatorii se pot înscrie în competitie în perioada 13 Septembrie – 11 Octombrie, astfel:
 1. Intră pe site-ul Adviser Cont Expert, secțiunea SuperErou
 2. Citesc regulamentul și pașii pe care îi au de urmat.
 3. Trimit pe adresa de email office@advisercontexpert.ro cele 2 texte solicitate, respectiv o descriere a antreprenorului și o descriere a afacerii, care să conțină și câteva detalii despre planul de viitor.

Pentru a caștiga premiul, utilizatorul trebuie să trimită via e-mail cele menționate mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook sau doar completarea formularului de pe site nu presupune și înscrierea în competiție.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a unui premiu:

PREMIUL

Se acordă de către compania SC Adviser Cont Expert SRL, proprietarul brandului Adviser Cont Expert, și constă în: asigurarea de servicii complete de contabilitate și consultanță financiară timp de 6 luni, fără niciun cost.

5.2 Nu este acceptată substituirea premiilor sub forma unor sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.

Art. 6 Desemnarea câștigătorului

 • 6.1. Prezenta Competiție se va desfășura în perioada 13 Septembrie – 11 Octombrie 2021, ora 23:59, ora României. Orice candidatură trimisă mai devreme sau mai târziu de această dată nu va mai fi luată în considerare.
 • După încheierea perioadei de înscriere în Competiție (adică 11 Octombrie 2021), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participanților la competiție iar câștigătorul va fi ales în urma unei selecții realizate de către juriul menționat în site, în pagina campaniei. Anunțarea câștigătorului va fi realizată pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert, precum și pe site www.advisercontexpert.ro.

6.2. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 18 Octombrie 2021, printr-un anunț public video făcut pe pagina de Facebook Adviser Cont Expert  www.facebook.com/advisercontexpert/ – la o ora hotărâtă de Organizator.

Art. 7 Notificarea și predarea premiului

 • 7.1. Câștigătorul Concursului va fi anunțat în data de  4 Noiembrie 2021, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postări dedicate, după ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurenților și după ce va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare la Concurs așa cum sunt arătate în prezentul Regulament. De asemenea, câștigătorul va fi înștiințat telefonic sau via email, dupa ce a furnizat aceste date și a fost validat, asupra datei acordării premiului. Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanții la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în conditii normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la această competiție. 
 •  

7.2. În situația în care nu veți fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia câștigătorul competiției.

7.3. Câștigătorul va prezenta cartea de identitate în original în cazul preluării premiului. Premiul va fi predat câștigătorului pe bază de proces verbal de predare – primire, după semnarea de către câștigatori a convenției de cedare irevocabilă și necondiționată a drepturilor de proprietate intelectuală către Organizator, fără vreo pretenție materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodată, la momentul predării și montării termopanelor, Organizatorul va filma întreg procesul de montare, pentru a păstra imaginile martor și pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare.

Preambul GDPR: SC Adviser Cont Expert  SRL, având sediul social în București, Cal Crângași 87, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12650/20013, având CUI 32350918 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ în conformitate cu legea nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

7.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:  i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, ii) în scopuri publicitare legate de specificul activității Organizatorului, fără alte obligații sau plăți.

Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a divulga datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privinta dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cereri la adresa de office@advisercontexpert.ro sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

7.5. Regulamentul Competiției va fi disponibil în mod public pe pagina www.advisercontexpert.ro, pe toată durata Competiției.

Detalii suplimentare privind Competiția se pot obține la numărul de telefon 0748151656  (Anita Panait) sau prin email, la adresa office@advisercontexpert.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 – 17:00.

Prin participarea la Competiție, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând invalidarea participanților și a eventualilor câștigători. În caz de nerespectare a Regulamentului Competiției, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor în cauză. Validarea caștigătorilor și modul în care acest Concurs se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Art. 8 Diverse

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu se încadrează în tema Competiției sau care folosește un limbaj neadecvat comunicării în cazul în care un utilizator se înscrie în Competiție fără a îndeplini condițiile de participare, Organizatorul își rezervă dreptul de a-l elimina din Competiție și a șterge comentariile acestuia. În acest sens, atât pe durata Competiției cât și ulterior, Organizatorul are dreptul să verifice autenticitatea utilizatorilor și a conturilor de pe care au participat, precum și să solicite date de identificare (copie a buletinului / cărții de identitate) și telefon de contact. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în cel mult 24 ore de la solicitare, în caz contrar utilizatorul care nu se conformează nu va fi luat în considerare pentru câștigarea unui premiu în cadrul Competiției.

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com. 

 • Soluționarea eventualelor litigii

Legea aplicabilă – Orice eventuală contestație poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin postă, în termen de 1 zi de la data încheierii Competiției, pe adresa: office@advisercontexpert.ro sau la adresa Cal Crângași 87, București. Contestația se va soluționa, în termen de 1 zi lucrătoare de la primire în cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la prezenta Competiție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

Serviciile noastre

În spatele unui business de succes se află mereu o firmă de contabilitate cu expertiză, asumată și focusată pe sprijinirea partenerului pentru a-și îndeplini obiectivele de business.

Implicare
Transparență
Eficientizare
Etică