Conform celui mai nou act normativ, OMF 58/14.01.2021, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritorial ale Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2021 pentru anul fiscal 2020, termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale simplificate sunt următoarele:

  • Pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la închiderea exercițiului financiar, 31.05.2021.
  • Pentru celelalte persoane – 120 de zile de la închiderea exercițiului financiar, 30.04.2021.

Entitățile vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la 31 decembrie, nu întocmesc situații financiare anuale/raportări contabile anuale și vor depune, la unitățile teritoriale ale MFP, o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Conținutul întregului ordin poate fi descărcat de aici – https://www.contacafe.ro/viewtopic.php?f=45&t=16325

Ce acte trebuie să depună microentitățile la bilanț în 2021?

  • bilanț prescurtat (cod 10)
  • cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20)
  • formularul „Date informative“ (cod 30)
  • formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40)

Aceste componente se regăsesc in formatul pdf publicat de ANAF – disponibil AICI.

În plus față de aceste componente, se mai depun în fișierul zip care se atașează la formularul pdf următoarele:

  • raportul administratorilor – află aici ce trebuie sa conțină raportul administratorilor
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
  • declarația scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilității, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
  • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată, potrivit legii – aceasta este o prevedere noua menționată in Ordinul 3781/2019 la punctul 1.11

In ce privește raportul de audit, pentru microentități acesta nu este necesar, fiindcă nu se încadrează in plafoanele fixate pentru obligația de audit, respectiv: totalul activelor: 16.000.000 lei; cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

De anul acesta, întocmirea și depunerea raportărilor contabile semestriale vizează acum, în esență, numai plătitorii de impozit pe profit și plătitorii de impozit specific, conform unei legi din noiembrie anul trecut. Asta înseamnă că microîntreprinderile sunt acum scutite de bilanțurile semestriale.