Dupa cum bine știți, legea nr.129/2019 este unul dintre cele mai importante acte normative din ultimii ani. Ea vizează societățile comerciale, experți contabili și contabili autorizați, consultanți fiscali, agenții imobiliari, persoanele care exercită profesii juridice liberale și nu numai.

Ei bine, trebuie să știți care sunt obligațiile pe care le aveți pentru respectarea prevederilor legii privind combaterea spălării banilor.

Prima este Obligația de a declara beneficiarul real al persoanelor juridice

Beneficiarul real este acea persoană fizică ce deține sau controlează societatea ori în interesul căreia se realizează o tranzactțe. El trebuie menționat într-o declarație pe care, o depuneți în maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

A doua este Obligația desemnării persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019.

Entitățile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

A treia este Obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor

Mai exact trebuie elaborate și aplicate măsuri privind:

  • cunoașterea clientelei raportarea,
  • păstrarea evidențelor și a tuturor documentelor menționate de lege,
  • furnizarea promptă a datelor la solicitarea autorităților competente,
  • protecția personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici etc.

Cea de-a patra este Obligația de a raporta tranzacțiile suspecte către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Raportarea intervine daca entitățile cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

  • bunurile provin din săvârșirea de infractțuni sau au legatură cu finanțarea terorismului;
  • persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi.

Un subiect ce pare departe de activitatea curentă a companiilor, dar extrem de important de știut. Necunoașterea legislației în cazul unor astfel de probleme, nu ne absolvă niciodată de vină.