În 2021 este momentul perfect pentru a accesa fonduri europene nerambursabile, întrucât vor fi disponibile noi linii de fonduri europene.

Iată ce opțiuni ai pentru a aplica la fonduri nerambursabile în 2021, linii care se deschid din luna februarie.  

Granturi de investiții, cu finanțări disponibile între 50.000 și 200.000 Euro  
Condiții de aplicare pentru IMM-uri:
– Firme care au făcut profit din Exploatare în 2019;
– Minimum un an de activitate;
– Pot aduce un aport propriu de 15% sau 30% pentru zona București – Ilfov  

Cheltuieli acordate:
– Achiziție imobile și terenuri, amenajări, construcții;
– Achiziție echipamente și software;
– Participarea la evenimente/târguri  

Electric UP, cu finanțare disponibilă până la 100.000 de Euro  
Condiții de aplicare pentru IMM-uri:
– Dețin un contract de furnizare a energiei electrice in vigoare pentru punctul de consum unde solicita finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate (perioada 1.01.2019 – 30.10.2020) sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
– Nu au datorii la bugetul statului, bugete locale, nu se află în procedură de insolvență;
– Deține imobilul unde va implementa (concesionar sau are drept superficie).  
Cheltuieli acordate:
– Sistemul de panouri fotovoltaice – obligatoriu;
– Stație de reîncărcare – obligatoriu;Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea și punerea în funcțiune, acumulatori;
– Nu este eligibilă realizarea de branșamente la rețeaua de energie electrică.  

Digitalizare, cu finanțări disponibile între 30.000 și 100.000 Euro  

Condiții de aplicare pentru IMM-uri:

 • Au minim un an de activitate;
 • Nu au datorii la bugetul statului, bugete locale, nu se află în procedură de insolvență;
 • Pot aduce un aport de 10% din valoarea întregului proiect.

Cheltuieli acordate:

 • Echipamente IT (calculatoare, laptopuri, etc);
 • Programe software, servicii cloud, automatizări;
 • Site-uri (inclusiv hosting și domeniu).

Horeca/Turism, cu finanțare disponibilă de până la 800.000 Euro

Condiții de aplicare pentru IMM-uri:

 • Desfășoară activități în domeniul HORECA sau turism;
 • Au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri din anul 2020, comparabil cu anul 2019.

Cheltuieli acordate

 • 20% din pierderea cifrei de afaceri din anul 2020 față de anul 2019.

START-UP NATION, finanțare de până la 200.000 LEI, 100% nerambursabili

Este singurul program de finanțare nerambursabilă 100%, destinat societăților nou înființate.

Programul se adresează firmelor  din toata țara, care vor avea la data deschiderii aplicației on-line, care permite înregistrarea /depunerea planurilor de afaceri, o vechime de cel mult 3 ani de zile.

Programul permite achiziția de echipamente tehnologice specifice fiecărui domeniu de activitate economica, plata chiriilor lunare pentru spațiul in care societățile își desfășoară sau își vor desfășura activitatea, plata salariilor viitorilor angajați, încadrați in societate după aprobarea proiectului, achiziția de mobilier, case de marcat, realizarea site-urilor de prezentare a activității societăților, achiziția de software, achiziția de autovehicule, etc.

Achiziții eligibile:

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Echipamentele tehnologice includ si  echipamentele pentru locurile de joaca si săli de sport, fitness, x-body si de forța, precum și drone.
 • Achiziția spatiilor de lucru, includ și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.
 • Sunt eligibile  cheltuielile cu salariile, utilitățile ( energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) , servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor spațiilor de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii si comerț. Valoarea acestor cheltuieli ( salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) poate fi de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activității, promovarea online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru societățile ce nu dețin un alt site- valoarea eligibila de maxim 4000 lei.
 • Programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare, inclusiv licențe, in valoare eligibila de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comerțul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finanțarea , cu excepția codului CAEN 6201 ( Realizare soft la comanda).
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru calatori, ambarcații fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinație speciala, cu excepția vehiculelor simbol G.
 • Achiziționarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protecție a valorilor umane si material.
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii.
 • Salariile, utilitatile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert.
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica.
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante.
 • Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal.
 • Cheltuieli pentru acizitionarea a doua placi informative cu privire la programul de finantare Start-up Nation, ce vor fi afisate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maxima a acestora este de 500 lei.
 • Activele achizitionate in cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile daca fac parte din cateogria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului in limita sumei de 8.000 Lei.

Criterii de eligibilitate:

 1. Vechimea Societatii ( S.R.L. sau S.R.L.-D) nu trebuie sa fie mai mare de trei ani de zile, la data depunerii proiectului.
 2. Actionarii/asociatii firmei,  nu au mai avut calitatea de asociat in nicio alta societate comerciala pâna la data depunerii planului de afaceri.
 3. Capitalul Social al Firmei trebuie sa fie cde minim  4.000 Lei , insa recomandat este de 6.000 Lei.
 4. Crearea a cel putin un loc de munca, dupa obtinerea finantarii nerambursabile, pentur un al doilea loc de munca creat, se obtine punctaj suplimentar.
 5. Achizitiile de Echipamente Tehnologice si Software, in procent de minim 40% din cei 200.000 Lei, insa indicat este ca procentul sa ajunga la 80%.
 6. Activitatea economica poate fi desfasurata atat in mediul urban cat si rural.
 7. Domeniile de Activitate Eligibile se incadreaza in categoriile: Productie, Servicii / Industrii Creative, Servicii, Comert

Domenii de activitate eligibile:

 1. Productie
 2. Servicii / Industrii Creative
 3. Servicii
 4. Comerţ şi alte activităţi

Mecanisme de implementare:

Credit Punte:
Efectuarea investitiilor se poate realiza prin intermediul unui credit punte, pus la dispozitie de insitutiile bancare partenere Unitatii Contractante ( Minister), urmand ca dupa finalizarea etapei de implementare, in urma depunerii dosarului  la sediul Unitatii Contractante, aceasta sa efectueze platile in conturile bancii. Cheltuielile ocazionate de obtinerea creditului bancar pot fi suportate prin proiect, acesta fiind in principal avantajul creditului punte.

Cerere de Plata:
Furnizorii de echipamente efectueaza livrarea acestora, intocmesc procesele verbale de livrare, instalare si punere in functiune, urmand ca dupa depunerea dosarului la sediul Autoritatii Contractante, un reprezentant al acesteia sau al bancii partenere sa faca deplasarea pe teren pentru a intocmi procesul verbal care va sta la baza efectuarii platii catre furnizori.

Cerere de Rambursare:
Beneficiarul realizează investițiile din fonduri proprii, urmând ca după depunerea dosarului care cuprinde inclusiv cererea de rambursare, Autoritatea Contractanta sa ramburseze in contul beneficiarului sumele cheltuite, după efectuarea deplasării pe teren pentru verificarea investițiilor realizate.

Documentele necesare:

 1. Copie CUI Societate, semnat și ștampilat cu mențiunea “Conform cu Originalul”
 2. Copie Act De Identitate Asociat / Administrator, semnat și stampilat cu mențiunea Conform cu Originalul
 3. Certificatul Constatator al societății;
 4. CV-ul asociatului / asociaților;
 5. Ofertele de preț pentru echipamentele / utilaje pe care intenționați sa le achiziționați prin proiect.