Procedura pentru rambursarea de TVA nu este complicată, aceasta se solicită prin bifarea căsuței DA de la întrebarea Solicitați rambursarea soldului sumei negative de TVA? din Decontul de TVA 300.

Doar că, în funcție de gradul de risc fiscal al societății, ANAF stabilește dacă efectuează inspecția fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării. Așa că mare atenție

De asemena, este important de știut că perioada de prescripție pentru TVA este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire sau obligația de plată.

În Art. 169 din Codul de procedură fiscală găsiți pe larg toate informațiile despre procedura de solicitare a rambursării de Tva, iată mai jos articolul complet

Art. 169 din Codul de procedura fiscala:

ART. 169 Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugată

(1) Taxa pe valoarea adaugata solicitată la rambursare prin deconturile cu suma negativă de taxa pe valoarea adaugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(2) în cazul deconturilor cu suma negativă de taxa pe valoarea adaugată cu opțiune de rambursare, depuse după termenul legal de depunere, suma negativaă din acestea se preia în decontul perioadei următoare.

(3) Organul fiscal central decide în condițiile prevazute în ordinul menționat la alin. (1) daca efectuează inspecția fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu suma negativă de taxa pe valoarea adaugată cu opțiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum și în cazul decontului cu suma negativă de taxa pe valoarea adaugată cu opțiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eșalonare la plata potrivit cap. IV, organul fiscal central ramburseaza taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica:

a) in cazul in care contribuabilul/platitorul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
b) in cazul in care organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

(6) in cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata depus in numele unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal, dispozitiile alin. (5) sunt aplicabile atat pentru reprezentantul grupului fiscal, cat si pentru membrii acestuia.

(7) Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc.

(8) Deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, depuse de persoane impozabile aflate in una dintre situatiile prevazute la alin. (5), se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate.

(9) In cazul inspectiei fiscale anticipate, efectuate pentru solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA, prin exceptie de la prevederile art. 117, perioada supusa inspectiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispozitiile art. 94 alin. (3) raman aplicabile.

(10) In situatia in care se constata indicii privind nerespectarea legislatiei fiscale ori stabilirea incorecta a obligatiilor fiscale, prin operatiuni care s-au desfasurat in afara perioadei prevazute la alin. (9), inspectia fiscala se extinde corespunzator, cu respectarea prevederilor art. 117.

Aveți grijă de finanțele companiei voastre!