fbpx

EXPERȚII TĂI ÎN

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Implementată special pentru nevoile afacerii tale.

Contabilitatea este singurul instrument pentru a oferi informaţii precise pe care să se sprijine deciziile unei afaceri.

Lucrăm în echipă

Contabilitatea eficientă și cu impact pozitiv asupra afacerii se obține prin efort comun, astfel că o relație solidă între contabil și client este esențială.

Suntem informați

Expertiza echipei în servicii contabile asigură succesul fiecărui client. Contabilitatea în România se dezvoltă continuu și este în plin proces de aliniere a sistemului cu directivele contabile europene. Echipa noastră este la curent și conectată în timp real cu toate modificările ce apar în mod regulat.

Adaptăm metodele

Implementăm metode de lucru adaptate pentru a asigura un flux coerent al proceselor. Având în vedere complexitatea domeniului, metoda contabilității presupune un sistem logic de principii și procedee de lucru.

Noțiunea de contabil

Noțiunea de contabil are astăzi o definiție mult mai complexă. În prezent, contabilul este un liant de bază, acesta trebuie să dețină și alte abilități pe lângă competențele de gestiune financiară. E necesar să combine abilitățile contabile cu cele manageriale si de comunicare, trebuie să fie perspicace și proactiv, trebuie să identifice soluții eficiente și să ofere consiliere permanentă. Contabilul și expertul financiar sunt ca o prelungire a managerului, astfel că este important ca aceștia să întrunească calități esențiale, precum cunoștințe solide în domeniu, pasiune pentru meserie, comunicare bună și empatie. Specialiștii noștri pot sprijini dezvoltarea corectă a companiei dumneavoastră. Misiunea noastră este să ajutăm clienții să își transforme viziunea într-un proiect de succes, să atingă obiectivele de business și să raporteze transparent rezultatele.

Începe acum drumul spre succes!

Deciziile din sfera financiară sunt cele care asigură succesul unei afaceri sau declinul acesteia. Adviser Cont Expert își asumă responsabilitatea și garantează pentru corectitudinea înregistrărilor, încadrarea în termenele de depunere a declarațiilor fiscale și pentru îndeplinirea altor obligații în legătură cu instituțiile statului. Pentru ca imaginea să fie corectă, sunt necesare câteva condiții de bază:

 • Actele să fie predate la timp, până cel târziu pe data de 10 ale lunii următoare, pentru ca datele să fie înregistrate în timp util
 • Facturile și bonurile să corespundă cu achiziițiile companiei

SERVICII DE CONTABILITATE

Alege o echipă care îți poate oferi servicii de contabilitate eficiente, îți poate dezvolta compania și are competența de a rentabiliza investițiile.

 • Consultanță și asistență în toate aspectele financiar-contabile
 • Asigurăm servicii complete de contabilitate, conforme cu reglementările locale și internaționale, întocmim și depunem declarațiile fiscale, oferim consultanță privind organizarea contabilității bilanțului și a contabilității costurilor conform legii în vigoare. Realizăm contabilitatea de gestiune, refacere contabilitate. 

 • Verificăm periodic contabilitatea clienților
 • Instruim angajații cu privire la modul în care ar trebui să fie emise documente justificative, precum și fluxul acestor, certificăm rapoartele financiare, întocmim situațiile financiare anuale și semestriale, precum și rapoarte lunare către clienți, în funcție de cerințele acestora. La cerere, asigurăm servicii de contabilitate la sediul clientului, pentru companiile care au propriul departament financiar-contabil. 

 • Întocmirea și trimiterea declarațiilor Intrastat
  1. Raportarea către Banca Națională a României cu privire la creditele din străinătate
  2. Actualizarea datelor companiei la Autoritatea Fiscală competentă
 • Obținerea Certificatelor de Atestare Fiscală
  1. Asistență pentru selectarea software-ului contabil adecvat, în funcție de linia de afaceri a companiei și de necesitățile clientului;
  2. Preluarea de la CLIENT a documentelor, centralizate, cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare.
 • Introducerea documentelor primare (extrase, casa, facturi primite, facturi emise, deconturi, banca);
  1. Actualizarea şi înregistrarea conturilor extrabilanţiere;
  2. Înregistrarea mijloacelor fixe, a amortizărilor şi întocmirea balanţei mijloacelor fixe;
 • Verificarea balanţei de verificare cu modulele de salarii și a jurnalelor de TVA
  • – Calculul şi înregistrarea veniturilor şi a TVA;
  • – Calculul impozitului reţinut la sursă pe veniturile obţinute de furnizorii nerezidenţi;
  • – Listarea registrelor specifice ale societăţii: registrul de casă, de bancă, jurnalele de TVA, registru jurnal si balanţa analitică;
  • – Întocmirea si trimiterea ordinelor de plată către CLIENT;
  • – Completarea trimestrială a Registrelor fiscale;
  • – Completarea trimestrială a Registrului de Evidenţă fiscală;
  • – Completarea anuală a Registrului Inventar;
  • – Întocmirea şi depunerea declaraţiei 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plata la Bugetul de Stat”;
  • – Întocmirea şi depunerea declaraţiei 300 – “Decont de Taxa pe Valoare Adăugată”;
 • Citește mai departe...
  • – Întocmirea şi depunerea declaraţiei de fond de mediu pentru ambalaje;
  • – Întocmirea şi depunerea declaraţiei 390
  • – “Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile intracomunitare de bunuri;
  • – Întocmirea şi depunerea declaraţiei 394
  • – “Declaraţie informativă privind livrările / prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”;
  • Click pentru a vizualiza…

Echipa Adviser Cont Expert asigură servicii complete!

De la întocmirea evidenței contabile, prin înregistrarea sistematică și cronologică a tuturor documentelor contabile primite de la client, până la întocmirea și depunerea tuturor delarațiilor necesare, îți stăm la dispoziție cu servicii personalizate.