În 2020, Codul Fiscal a suferit mai multe modificări, o parte dintre acestea având drept cauză principală pandemia COVID-19. Iată o recapitulare a celor mai  importante schimbări ale Codului Fiscal adoptate sau intrate în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020

1. Firmele cu capitaluri pozitive beneficiază, de la  1 ianuarie 2021 până în anul 2025, de reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și ale impozitului specific unor activități. Procentele de reducere variază în funcție de performanțele companiilor, capitalul propriu ajustat cuprinzând: capital subscris vărsat/capital de dotare; patrimoniul regiei; patrimoniul public; patrimoniul privat; patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare; prime de capital; rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale; rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitiva dintre soldurile creditoare si debitoare.

2. S-a dispus suspendarea loteriei bonurilor fiscale, extragerile lunare si ocazionale urmând să fie reluate in termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

3. S-a aprobat modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Din 2020, plafonul pentru obligația la plata CASS în ce privește persoanele fizice s-a majorat în urma creșterii salariului minim brut pe economie la 2.230 lei.

4. Tot majorarea salariului minim brut pe economie la 2.230 lei are drept consecințe și modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru PFA-uri, precum și majorarea normelor de venit în cazul veniturilor obținute din activități independente impuse pe baza normelor de venit.

5. A fost eliminată supraimpozitarea contractelor part-time.

6. S-a introdus o bonificație de 5%-10% pentru plata impozitului pe profitși microîntreprinderi în primele 3 trimestre ale anului 2020. Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual.

7. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit până la 1 noiembrie 2020, aceasta putând avea forma de înscris sub semnătura privată sau electronică, putând totodată fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, poștă sau curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerțului.

8. Atât în perioada stării de urgență, cât și în cea a stării de alerta au fost oferite facilități fiscale, bonificații și sprijin de stat companiilor afectate de măsurile luate pentru combaterea pandemiei COVID-19.

Reglemetări referitoare la contractul colectiv de munca in 2020

Potrivit OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri în contextul SARS-CoV-2, care stabilește măsuri de sprijin instituite în relațiile de muncă, valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective s-a menținut pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Durata prelungirii a fost extinsă apoi prin Legea 55/2020, cu efect pe perioada stării de alertă și pentru 90 de zile de la data la care aceasta va înceta.

Părțile implicate în contractele și acordurile colective de muncă au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.