Având codul de TVA anulat, nu aveți dreptul de deducere a cheltuielilor privind taxa pe valoare adaugată pentru achizițiile realizate și, mai mult decat atât, vetț avea obligația de a plăti TVA colectată la bugetul de stat.
 
TVA colectată va trebui declarată la organul fiscal competent prin intermediul formularului 311 Declarație privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat.

Așadar, reactivarea societății și dobândirea codului de TVA constă în parcurgerea etapelor ce presupun remedierea cauzelor care au dus la anularea codului de TVA, ca de exemplu:

  • depunerea declaratiilor lipsă
  • prelungirea duratei de valabilitate a sediului social
  • prelungire mandat administrator

Ulterior, după remedierea situației prin mențiune oficială la ONRC , se depune efectiv o cerere de reactivare a societății la ANAF, care, după evaluarea situației societății la data cererii, va emite acea Decizie de reactivare și redobândire cod de TVA.
 
De principiu este necesară depunerea declarației 099, a unui certificat constatator ce atestă remedierea situației la ONRC, formularul 010 (pot exista cerințe de documentare specifice fiecărei administrații financiare) și, nu în ultimul rând, un punctaj suficient de bun la evaluarea de risc efectuat intern de către ANAF.

Pe curând!