Cea mai răspândită formă de organizare a firmelor din România este SRL (societate cu răspundere limitată), care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este și cea mai sigură pentru asociați.

Înființarea unei firme tip SRL se poate realiza în 3 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului, din zona în care se află sediul social al companiei. Capitalul social minim necesar pentru înființare este de 200 Lei.

Iată care sunt pașii necesari pentru a deschide un SRL:

1. Se rezervă numele viitoarei societăți (după ce se verifică disponibilitatea) și se precizează forma juridică. Este indicat să aveți câteva nume de rezervă în momentul verificării.

2. Se stabilește obiectul principal de activitate, precum și cele secundare

3. Se stabilește sediul social al firmei, pentru care, după caz, trebuie prezentat un act de proprietate sau de închiriere. În cazul unei proprietăți în zonă rezidențială, este necesară completarea unui acord de la vecini, semnat de Președintele Asociației de Locatari

4. Se redactează actul constitutiv al firmei și declarația pe propria răspundere

5. Se depun actele și se înmatriculează firma la Registrul Comerțului

6. Se deschide cont la bancă, unde se varsă capitalul social.

Găsiți aici toate actele necesare pentru înregistrarea la ONRC.

Dacă un SRL nu este ceea ce ai nevoie, iată aici o centralizare a formelor de organizare a societăților comerciale în România:

– Persoana fizica (PF): Poate fi autorizată să desfășoare o activitate independentă în baza decretului-lege nr. 54/1990, de către Primăria Capitalei, cu înregistrare ulterioară la Oficiul registrului comerțului din cadrul Camerei de Comerț și Industrie prin Biroul Unic. Nu are personalitate juridică.

– Asociație familială (AF): Se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună, în baza aceluiași act normativ și proceduri ca și persoană fizică. Nu are personalitate juridică.

– Societate comercială (SC): Se constituie ca persoană juridică, conform Legii nr. 31/1990 republicate, prin asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comerț. Societatea comercială dobândește personalitate juridică de la data înregistrării în registrul comerțului. Societățile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice:

a) Societate in nume colectiv (SNC)

b) Societate in comandita simpla (SCS)

c) societate pe acțiuni (SA)

d) societate in comandita pe acțiuni (SCA)

e) societate cu răspundere limitata (SRL).

– Filiale: Filialele sunt societăți comerciale cu personalitate juridica care se înființează într-una din formele de societate enumerate mai sus. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

– Sedii secundare: O societate comercială poate sa deschidă în aceeași localitate cu sediul principal sau în alte localități, sedii secundare sub diferite forme: sucursale, depozite, magazine, agenții, etc.