Blog

Home Blog

Cum se solicită rambursarea TVA?

Procedura pentru rambursarea de TVA nu este complicată, aceasta se solicită prin bifarea căsuței DA de la întrebarea Solicitați rambursarea soldului sumei negative de TVA? din Decontul de TVA 300. Doar că, în funcție de gradul de risc fiscal al societății, ANAF stabilește dacă efectueaz...

Afla noile modificari din Codul Muncii

Conform actului normativ, în conținutul contractului individual de muncă nu mai este obligatorie includerea documentului Fișa postului pentru salariații microîntreprinderilor care au pînă la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă ori dețin active totale de până la ...

Cum putem eșalona plata taxelor la stat?

Pe scurt, eșalonarea taxelor înseamnă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante de care pot beneficia debitorii aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești. Care sunt avantajele eșalonării: 1. Suspendarea executării silite pentru...

Pandemia trece, bilanțul rămâne.

Conform celui mai nou act normativ, OMF 58/14.01.2021, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritorial ale Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2021 pentru ...